Begrippenlijst

Hierna volgen een aantal begrippen welke worden genoemd in het Graduatie Reglement. Om een zo uniform mogelijk beleid te verkrijgen is het van belang een consistente doorvoering van deze begrippen en hun bedoelde betekenis te kennen.

JHKBN : Jungki Kwan Nederland of Jungki Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland.
Bestuur JHKBN : Het dagelijks bestuur.
Lid JHKBN : Een aangemeld en aan zijn betalingsverplichting voldaan hebbend lid van JHKBN, bestaande uit een vereniging, stichting of club.
Vertegenwoordiger JHKBN : Een persoon uit of namens het bestuur van JHKBN als vertegenwoordiger namens dit bestuur
Graduatie Commissie : Commissie samengesteld uit een vertegenwoordiger van het bestuur van JHKBN en één of meerdere personen welke een lid of leden vertegenwoordigen van JHKBN.
Graduatie Reglement : De Graduatie Commissie heeft het Graduatie Reglement samengesteld onder verantwoording van het bestuur JHKBN. Onderdeel van het Graduatie Reglement zijn de exameneisen, vanaf de 1e Dan en hoger geldend voor de JHKBN disciplines Hapkido en Kuhapdo. Graden tot de 1e Dan worden in de eigen school afgenomen en door een erkende leraar in het JHKBN-paspoort geparafeerd.
Examen Commissie : De commissie welke toeziet op de formele en materiële exameneisen voor een examen.
Technische Commissie : De Commissie welke de exameneisen per stijl vast stelt, bestaande uit vertegenwoordigers van leden van JHKBN. De Technische Commissie stelt de exameneisen vast waaraan een kandidaat moet voldoen.
Exameneisen : De exameneisen waaraan een kandidaat moet voldoen, samengesteld door de Technische Commissie per erkende stijl van JHKBN. Dit betreft derhalve de inhoudelijke (materiële) eisen waaraan een kandidaat moet voldoen.
Kandidaat : Een persoon welke is aangesloten bij een lid van JHKBN.
JHKBN inschrijfformulier : Inschrijfformulier om te worden aangemeld voor het JHKBN erkend examen.
JHKBN erkend diploma : Een bewijs van deelname aan een JHKBN erkend examen en het voldoen aan de gestelde normering.
JHKBN erkend diplomahouder : Een persoon welke met goed gevolg het JHKBN erkend examen heeft afgelegd en derhalve is opgenomen in het JHKBN Dan graad Register.
De vrager : Een persoon welke aanwijzingen geeft tijdens het examen aan de kandidaat welke hierop de vaardigheden dient te presenteren. De vrager heeft geen beoordelingsbevoegdheid.
© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!