Bondsbestuur JHKBN

De Jungki Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland- JHKBN wordt geleid door het JHKBN bondsbestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid van de JHKBN. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de verschillende aandachtsgebieden onder de bestuurders worden verdeeld. Het bestuur is voorwaardenscheppend en richtingbepalend voor de totale bond, zet de lijnen uit en is dienend aan de sporters. Zij bewaakt de continuïteit en zorgt waar nodig voor verbetering. Verder zorgt zij er voor dat de JHKBN, qua inhoud, gedachtegoed en achtergrond, levend en vitaal wordt gehouden.

Het bondsbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de JHKBN en is uit dien hoofde verantwoordelijk voor:

 –  de realisatie van statutaire doelstellingen
 –  de continuïteit
 –  het functioneren van de organisatie
 –  de blijvende maatschappelijke relevantie
 –  het totale beleidsproces

Het bondsbestuur komt daartoe regelmatig in vergadering bijeen. Het bondsbestuur laat zich voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering bijstaan door verscheidene commissies.

Bestuursleden JHKBN:

Voorzitter, Penningmeester

(Pitch)

Secretaris

 

Technisch Directeur

(Pitch)

Jan van Neerbos Ronald Verheuvel
© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!