De Graduatie Commissie

Artikel 2.1. De Graduatie Commissie

De Graduatie Commissie bestaat uit minimaal twee personen afkomstig uit de bij JHKBN aangesloten leden.

Artikel 2.2 Aanstelling van de Graduatie Commissie

Het bestuur JHKBN stelt de Graduatie Commissie samen. De voorzitter van de Graduatie Commissie is de technisch directeur van JHKBN.  De overige leden van de Graduatie Commissie bestaan uit vertegenwoordigers van de bij de JHKBN aangesloten leden. Deze vertegenwoordigers van de leden worden op voordracht van het bestuur JHKBN aangesteld voor een periode van minimaal twee jaar en zijn hierna herkiesbaar.

Artikel 2.3. Taakstelling van de Graduatie Commissie

De Graduatie Commissie heeft tot taak onder verantwoording van het bestuur van JHKBN het samenstellen en actueel houden van dit Graduatie Reglement.

Artikel 2.4. Bevoegdheden van de Graduatie Commissie

De Graduatie Commissie is uitsluitend verantwoording verschuldigd tegenover het bestuur van JHKBN.

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!