De Technische Commissie

HOOFDSTUK 3 De Technische Commissie

 

Artikel  3.1. De Technische Commissie

De Technische Commissie bestaat per stijl uit minimaal twee personen  afkomstig uit de bij JHKBN aangesloten leden.

Artikel 3.2. Aanstelling van de Technische Commissie

De leden van JHKBN stellen per erkende stijl een Technische Commissie samen. De voorzitter en de overige leden van de Technische Commissie zijn een vertegenwoordiger per stijl van een lid van JHKBN.  Deze leden worden op voordracht van de leden van de betreffende stijl aangesteld voor een periode van twee jaar. Hierna kunnen zij wederom worden aangesteld door die leden.

Artikel 3.3. Taakstelling van de Technische Commissie

De Technische Commissie heeft tot taak onder verantwoording van de Examen Commissie van de betreffende stijl binnen JHKBN voor het samenstellen en actueel houden van de exameneisen van 1e. Dan en hoger.

Artikel 3.4. Bevoegdheden van de Technische Commissie

De Technische Commissie is uitsluitend verantwoording verschuldigd tegenover de Examen Commissie van de betreffende stijl binnen JHKBN.

Artikel 3.5. Exameneisen

De Technische Commissie stelt de exameneisen vast vanaf  de 1e Dan ,waarbij wordt gewerkt met onderdelen.

De normering voor deze verschillende onderdelen wordt door de Technische Commissie transparant en helder beschreven in de exameneisen. De normering per onderdeel is in een cijfer in de range van 1-10 of voldoende, ruim voldoende, goed. De Technische Commissie stelt vast of en welke onderdelen ‘zwaarder’ wegen. De Technische Commissie beschrijft welke onderdelen een kandidaat met goed gevolg dient te hebben gehaald alvorens te zijn geslaagd voor het gehele examen. De Technische Commissie stelt additionele exameneisen vast vanaf het 1e Dan examen, zoals leeftijd en andere vaardigheden. De exameneisen zijn opgenomen in een openbaar  examendocument.

Artikel 3.6. Exameneisen

De Examen Commissie zal in overleg met het JHKBN bestuur trainingen/stages houden voor het uitdragen van de stijlgerichte eisen die worden gesteld voor de Dan-graad examens. Deze zijn minimaal twee maal per jaar, voor examenkanditaten en/of leraren, en in ieder geval voorafgaande aan de Dan-graad examens.

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!