Erkende Opleiding(en)

De examinering Leraar martial arts (LMA) is een door de FOG georganiseerd examen voor het diploma leraar in de krijgskunsten.
Tijdens de opleiding die hieraan vooraf gaat worden mensen opgeleid om zelfstandig kwalitatief en verantwoord vechtsportonderwijs te verzorgen volgens competenties van de “Kwalificatiestructuur sport 2003” van NOC*NSF.

Niveau 2 (assistent):
Werkt óf nagenoeg zelfstandig op basis van door anderen opgestelde trainingsschema’s óf onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde LMA. De LMA 2 heeft een rol bij het bewaken van waarden en normen (fair play), de veiligheid en hygiëne. Hij/Zij houdt rekening met de beleving en verwachtingen van de deelnemers.

Niveau 3 (leraar):
De LMA 3 geeft zelfstandig training/les en coacht of begeleidt bij wedstrijden of toetsmomenten. Indien aanwezig, geeft hij/zij supervisie aan LMA 2 en leiding aan LMA 1.
Binnen een aantal krijgskunsten is hij/zij verantwoordelijk voor de afname van vaardigheidstoetsen. De LMA 3 leert de deelnemers de elementaire vaardigheden aan en stelt daartoe zelf een trainings- of lessenschema op. Hij/zij kan met qua vaardigheid en interesseniveau heterogeen samengestelde groepen te maken krijgen. De LMA 3 analyseert de mogelijkheden van de deelnemers en stimuleert en adviseert betreffende een verdere loopbaan. De wensen en (on)mogelijkheden van de deelnemers zijn belangrijke uitgangspunten voor hem/haar.

Niveau 4 (coach)
De LMA 4 is meestal verantwoordelijk voor training en coaching van de selectieteams of individuele deelnemers. Hij/Zij is binnen de vereniging vaak de hoogst gekwalificeerde trainer. Op basis van zijn verantwoordelijkheden adviseert hij het bestuur of de Technische Commissie over zaken als het technische beleid waaronder de doorstroming van deelnemers. De LMA 4 scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de deelnemer.
In verenigingen die zich professionaliseren, kan hij/zij ook aangesteld worden als de verantwoordelijke voor ontwikkeling en uitvoering van het technische beleid. De LMA 4 dient in staat te zijn kader dat lager gekwalificeerd is te (bege)leiden en adviseren. Hij/Zij zal vaak optreden als praktijkbegeleider van opleiders in opleiding.

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!