Jungki Kwan Nederland

Hapkido Bond Nederland

Jungki Kwan Hapkido Bond Nederland

Jungki Kwan Nederland of Jungki  Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN) is een professionele, actieve en verbindende bond voor beoefenaren van het Jungki Hapkido en Kuhapdo. Het woord ‘Kwan’ is Koreaans en staat voor groep, school of familie. Dat is precies wat Jungki Kwan Nederland wil bereiken door haar leden samen te brengen en een platform te zijn voor kwaliteit en mensen met een passie voor Hapkido en Kuhapdo.

Jungki Kwan Hapkido Bond Nederland

Jungki Kwan Nederland

Sportiviteit, plezier, zelfbewustzijn, zelfontwikkeling, veiligheid en wederzijds respect zijn randvoorwaarden die we bij de JHKBN erg belangrijk vinden. In dit klimaat willen wij het Jungki Hapkido en Kuhapdo uitdragen. Een landelijke organisatie met een cultuur waarbinnen iedere sporter zich thuis voelt, kan groeien en zich verder kan ontwikkelen. Ons doel is het creeren van sociale verbinding met leeftijdsgenoten, leden van andere verenigingen en of organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van netwerken zowel nationaal als ook over de grenzen heen.

Doelstelling JHKBN:
De JHKBN stelt zich – met eerbiediging van de verschillende levens- en wereldbeschouwelijke stromingen – ten doel:

  • het bevorderen van de fysieke gesteldheid en weerbaarheid van zowel jongeren als volwassenen door het organiseren van ook op het sociaal contact gerichte beoefening van Hapkido en Kuhapdo seminars/workshop’s en trainingen. Hierbij wijzen wij nadrukkelijk af, alle middelen en methoden die gericht zijn op het kunstmatig en ongezond opvoeren van sportieve prestaties;
  • het bevorderen en het hooghouden van morele waarden in de sportbeoefening, die middel moeten zijn tot vorming en ontspanning.
  • het als NOC/NSF erkende sportbond, nationaal – en internationaal samenwerken met zuster organisaties op democratische grondslag, teneinde daardoor het kwaliteitsniveau van ons sportaanbod te bevorderen en de lichamelijke opvoeding en de algemene vorming in de ruimste zin te dienen;
  • om in het kader van haar doelstelling haar leden faciliteiten en diensten te verlenen.

Pitch van de Voorzitter, Penningmeester

Pitch van de Secretaris

Pitch van de Technisch Directeur

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!